Pedagogie

Pedagogie Visie
De Kleine Prins biedt een (emotioneel) veilige, liefdevolle en warme omgeving aan waarin het kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en waar de persoonlijke en sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Doordat het kind onder begeleiding van pedagogisch medewerkers de mogelijkheid krijgt sociale interacties te ontdekken leren ze hoe ze andere mensen met respect kunnen benaderen, hoe ze zorgzaam en behulpzaam kunnen zijn en leren zij zich bewust te zijn van geldende normen en waarden.
We scheppen bij de Kleine Prins een klimaat waarin kinderen zich prettig en geborgen voelen, lekker kunnen spelen en plezier beleven en samen met andere kinderen en volwassenen nieuwe inzichten en kennis opdoen.

De Kleine Prins hanteert als uitgangspunt de methode van Dr. Thomas Gordon.

Het volledige pedagogische beleid en informatie over de methode Gordon kunt u vinden op de locatie van De Kleine Prins.

Creativiteit
Op de Kleine Prins wordt veel aandacht besteed aan creatieve activiteiten. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen fantasie van de kinderen en stimuleren die te gebruiken. We doen dit door zo min mogelijk met vaste kaders, zoals kleurplaten, te werken en kinderen met verschillende materialen en methodes in contact te brengen. Regelmatig komen conservatoriumstudenten met een muziekinstrument of een danser of bijvoorbeeld een mimespeler langs. De kinderen mogen vaak meedoen door te zingen, te dansen of op het instrument te spelen. Door middel van foto’s worden activiteiten vastgelegd en uitgeprint, en samen met het eindresultaat tentoongesteld aan de ouders.

 

0_DSC_0687