Voor ouders

Betrokkenheid ouders

Het wordt op prijs gesteld als de ouders een zekere inspanning voor De Kleine Prins leveren. Dit kan door zitting te nemen in de oudercommissie, maar ook in de vorm van hulp bij klein onderhoud, hulp bij schoonmaakwerkzaamheden, marketing activiteiten en /of begeleiding bij speciale (kunst/muziek) activiteiten.

Lunch

De Kleine Prins  verzorgt dagelijks een verse, biologische maaltijd voor kinderen vanaf 1 jaar. Het menu wisselt dagelijks en staat op de groep en op het bord in de centrale hal te lezen.

Sluitingsdagen

Naast de nationale feestdagen is De Kleine Prins drie dagen per jaar gesloten. Op 24 december en 31 januari sluit De Kleine Prins, in verband met Kerstavond en Oudejaarsdag, om 16.00 uur. Op 25 en 26 december en 1 en 2 januari is De Kleine Prins gesloten. 

Oudercommissie

De Kleine Prins heeft een Oudercommissie bestaande uit ten minste drie ouders verdeeld over de verschillende groepen. De Oudercommissie heeft een toezichthoudende rol en wordt tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen ten aanzien van het beleid en brengt hier (bindend) advies over uit.

Nieuwsbrief

Ongeveer 10x per jaar  verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt per mail aan alle ouders gestuurd. In de nieuwsbrief staan algemene mededelingen, aankondigingen ten aanzien van wijzigingen in het beleid, leuke nieuwtjes en informatie vanuit de groepen. Ook staan er altijd leuke foto’s van de kinderen in de nieuwsbrief.

Extra dagen

Ouders kunnen een extra dag afnemen naast de contractdagen, mits het aantal kinderen op de groep dit toelaat. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de groep. Die kijkt of er op de gewenste dag plek is en kan u inplannen. De kosten voor een extra dag zijn dezelfde als de reguliere uurprijs.